Policy

Om jag inte är nöjd med hur butiken har hanterat mitt köp

Vi försöker alltid lösa alla problem så att kunden blir nöjd. Du kan alltid vända dig Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.


Hur hanterar ni personuppgifter?

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller och kan inte avtalas bort. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Dataskyddsförordningen, GDPR.. När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.


Kan jag alltid lita på priser och beskrivningar?

Alla uppgifter om en vara hanteras i något steg manuellt. Därför kan vi inte garantera att fel inte inträffar. Vi reserverar oss mot uppenbara fel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. Uppenbara felaktigheter avseende pris eller utförande kan inte åberopas vid köp. Har du beställt och betalat en vara som har varit uppenbart felaktigt prissatt har vi rätt att annullera ordern och göra en återbetalning.


Lagrar ni cookies i min dator eller mobil?

När du loggar in i vår butik första gången måste du ta ställning till vilka cookies som får lagras i din enhet. 
Vi, liksom en mycket stor andel av alla webbutiker, använder systemet Cookiebot för att hantera dina val.

Du kan läsa mer omCookiebot här.

Om du vill få mer info om vilka medgivanden du har gjort kan du klicka på ikonen som liknar ett vitt gem i en svart cirkel längst ned till vänster på skärmen.

Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.

-->