Köpvillkor

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Vi kan leverera varor till Sverige, Danmark och Finland. Samma köpvillkor gäller för de tre länderna, utom fraktkostnaden som är något högre till Danmark och Finland.


Övergiven kundvagn

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, förutsatt att du:

  • prenumererar på vårt nyhetsbrev,
  • eller är registrerad kund hos oss,
  • eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.


Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilka betalningssätt du kan välja mellan. Priserna är inklusive moms  Finns varan i lager kommer  leverans normalt att ske inom ett par dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre. Du kan välja mellan att betala med Swish eller Klarna. Väljer du Klarna kan du välja direktbetalning med kort eller faktura med betalning efter 30 dagar. Klarnas villkor för fakturabetalning kan du läsa här

Utöver priset på varorna kan tillkomma kostnader för frakt. Du kan välja mellan fyra alternativ. 

  • Hämta i butik, dvs butiken på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Du kan betala i butiken, kontant, med Swish eller via Klarna. Vi vill att du kommer inom 3 dagar.
  • PostNord Ombud. Kostnad 59:- eller 29:- vid köp från 500:-
  • Bring Ombud. Kostnad 39:- eller gratis vid köp från 500:-. Om chauffören ser att en paketbox är närmare kunden än ett ombud kan paketet levereras dit.
  • Bring Hemleverans. Kostnad 69:- eller 29:- vid köp från 500:-

För paket som är längre än 120 cm tillkommer ett hanteringstillägg på 119:- för PostNord och 79:- för Bring

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Det är också ditt ansvar att någon kan ta emot paket som levereras hem till dörren. Alla försändelser som är längre än 1,5 m  kan bara levereras till dörren. Gäller i första hand snowboards. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi har då rätt att debitera dig vår kostnad för returfrakten.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Det är också ditt ansvar att någon kan ta emot paket som levereras hem till dörren. Alla försändelser som är längre än 1,5 m  kan bara levereras till dörren. Gäller i första hand snowboards. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi har då rätt att debitera dig vår kostnad för returfrakten.


Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.


Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.


Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt för:

  • vara som tillverkats eller monterats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel
  • vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i visa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du följa instruktionerna på sidan Reklamation och retur. Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.


Reklamationer och återköp i vissa fall.

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna på sidan Reklamation och retur.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.


Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.


Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.


Företaget

Företaget som driver webbutiken och butiken på Norrlandsgatan i Stockholm heter Brädkultur Skandinavien AB. Företagsadress: Myrvägen 69, 125 51  Älvsjö. Organisationsnummer: 556924-6159.
JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.

-->