Reklamera

Om du som är privatperson mottagit en skadad eller felaktig produkt måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är enligt Konsumentköplagen 2 år. Kan du visa att felet är ursprungligt och inte har uppstått som följd av din användning av varan har du rätt att reklamera inom som mest 3 år.

Har vi skickat fel produkt är vi tacksamma om du meddelar oss snarast så att vi kan ordna med retur och skicka rätt vara.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Vill du utnyttja rätten till reklamation ber vi dig maila till info@bradkultur.se. Skriv Reklamation som ärendemening. Beskriv felet. Bifoga några bilder som visar felet. Uppge ordernummer för köpet. Skriv om du vill få en ny vara eller pengarna tillbaka. Vi kontaktar dig omgående med vår bedömning. Är reklamationen godkänd får du instruktioner hur du ska hantera returen.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade varan ska återsändas i likartad förpackning som vid leveransen.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid får du kostnaderna för köpet återbetalda.

Om skadan bedöms inte vara ursprunglig utan har har uppkommit under transporten ska detta omgående och senast inom en vecka anmälas till fraktföretaget.

Läs här hur du returnerar varan.JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.

-->